فقه العقود/ شوپایی / جلسه هشتم 11 مهر 97

درخواست حذف این مطلب
جلسه هشتم 11 مهر 97قسم سوم کلام اصفهانی در بیان ماهیت ملک این بود که ملکیت را باید از سنخ امور اعتباریه بدانیم و لکن انچه در کلام ایشان در توضیح اعتباریت ذکر شده مقتضای تحقیق در جمع امور شرعیه این است که اینها را به وجود اعتباری انها را محقق بدانیم. یعنی معنا به نحوی است که این معنا اگر در خارج محقق شود جزو اعراض خواهد شد.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]