فقه العقود/ شوپایی/جلسه دهم 15 مهر 97

درخواست حذف این مطلب
جلسه دهم 15 مهر 97بسم الله الرحمن الرحیمایا برای مملکیت حیازت میتوان به نصوص استناد کرد ؟ گفتیم که فی الجمله میتوان با استناد به برخی نصوص میتوان مملکیت حیازت را تصحیح کرد. روایت دسته اول : روایات سبق بود که بحث ان گذشت. طایفه دوم روایات : معتبره س ی :

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]