سوالات کلاسی اصول فقه علامه مظفر. بحث حقیقت شرعیه و صحیح و اعم

درخواست حذف این مطلب
1. چرا استعمال لفظ در اکثر از معنی در تثنیه و جمع امکان ندارد ؟2. ثمره بحث حقیقة شرعیه و متشرعه چیست ؟ 3. ثمره بحث صحیحی و اعمی در چیست ؟ 4. دو تصویر در وضع الفاظ معاملات را بیان فرمایید5. طبق کدام تصویر ، بحث صحیح و اعم در باب معاملات ثمره دارد؟ چرا ؟ دعای "شیبه هذلی" چیست ؟